CPBW Directies

Volgende zaken werden besproken in het CPBW Directies van 17 augustus 2022.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

 

Arbeidsongevallen: situatie eind juli 2022:

Rubbermessingring:

iLOQ:

Gezondheidsbarometer:

Uitfasering ISDN technologie 

Verkeersveiligheidsplan 

Vriendelijke groeten ,

Je ACV-delegatie     

Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.